Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja
reklama

IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Debata na temat medycyny personalizowanej, jako podejścia zapewniającego skuteczne leczenie pacjentów, przy jednoczesnym efektywnym kosztowo sposobie finansowania, odbyła się w międzynarodowym gronie ekspertów w zakresie ochrony zdrowia już po raz czwarty. Forum, które odbyło się 5 marca w Centrum Olimpijskim w Warszawie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego. Szczególną uwagę poświęcono w tym roku perspektywom ekonomicznym medycyny personalizowanej.  

Choroba związana z Clostridium difficile – zasady postępowania

Na początku bieżącego stulecia nastąpił zdecydowany wzrost zapadalności i śmiertelności z powodu choroby związanej z Clostridium difficile (CDAD – Clostridium difficile-associated disease). Zachorowania najczęściej dotyczą osób starszych ze znaczną współchorobowością, a ich przebieg jest zwykle ciężki, dlatego w większości przypadków leczenie powinno odbywać się w szpitalu. Nawroty występują u około jednej piątej chorych i mogą być spowodowane przetrwałymi sporami tego samego szczepu lub zakażeniem innym szczepem C. difficile. Nawrót zwykle wymaga innego leczenia niż zastosowane podczas pierwszego epizodu. Wśród metod zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń powodowanych przez C. difficile kluczowe znaczenie ma higiena rąk.

Rola benzodiazepin w leczeniu zaburzeń psychicznych – w praktyce lekarza rodzinnego

Leki z grupy benzodiazepin należą do jednych z najczęściej przepisywanych substancji. Szczególną rolę zajmują w terapii zaburzeń lękowych i leczeniu bezsenności, w których to charakteryzują się dużą skutecznością. Mogą być też stosowane doraźnie w innych zaburzeniach psychicznych, zwłaszcza na początku leczenia, gdy leki z innych grup nie zaczęły jeszcze działać. W czasie terapii benzodiazepinami warto pamiętać o konieczności ich krótkotrwałego stosowania.

Diagnostyka radiologiczna chorób zapalnych płuc w praktyce lekarza rodzinnego

Zapalenia płuc stanowią powszechny problem diagnostyczny, szczególnie w gabinecie lekarza rodzinnego. Stan zapalny w pęcherzykach płucnych rozwija się wskutek przedostania się do ich światła patogenów głównie pochodzenia bakteryjnego, co sprawia, że w konsekwencji toczącego się procesu zapalnego dochodzi do wystąpienia kaszlu, gorączki, dreszczy. Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej jest najczęściej wykonywaną procedurą obrazową w diagnostyce chorób płuc. Stanowi obligatoryjne badanie do rozpoczęcia diagnostyki, a także weryfikacji efektów leczenia schorzeń dolnych dróg oddechowych.

Oświadczenie onkologów w sprawie tomografii

Tomografia nie jest uznaną metodą wykrywania raka piersi. Poniżej przedstawiamy oświadczenie onkologów dotyczące tej kwestii. 

Frailty (zespół kruchości) – aktualny stan wiedzy

Zespół kruchości (z ang. frailty syndrome) definiowany jest jako stan spowodowany wyczerpywaniem się rezerw biologicznych w wyniku silnego stresu lub chorób ogólnoustrojowych, prowadzący do utraty sprawności psychofizycznej, w konsekwencji objawiający się patologicznym przyspieszeniem procesów starzenia się organizmu. Na podstawie prowadzonych obserwacji wykazano zwiększającą się liczbę chorych z frailty. Przypuszcza się, że po 80. r.ż. może dotyczyć blisko 50% pacjentów. Z tego względu określone zostały narzędzia badawcze służące do rozpoznawania i oceny zespołu kruchości. Pozwalają one ocenić sprawność fizyczną, psychiczną i społeczną chorego. Do klinicznych kryteriów diagnostycznych należą: spadek masy ciała, wyczerpanie, narastające ogólne osłabienie, spowolnienie chodu, znaczne obniżenie aktywności fizycznej. Wczesne rozpoznanie i wdrożenie profilaktyki oraz odpowiedniego postępowania terapeutycznego pozwala na zapobieganie, opóźnienie wystąpienia bądź niekiedy nawet cofnięcie się objawów zespołu kruchości. W niniejszej pracy przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą rozpoznawania i postępowania terapeutycznego w zespole stanowiącym poważny problem kliniczny w terapii pacjentów w podeszłym wieku.
reklama

Nowe oblicze metforminy

Metformina jest lekiem przeciwcukrzycowym o wielu miejscach działania i wielu molekularnych oddziaływaniach. Fizjologicznie metformina działa bezpośrednio lub pośrednio, zmniejszając wątrobową produkcję glukozy, podwyższając spalanie glukozy i kwasów tłuszczowych. Na poziomie molekularnym metformina hamuje mitochondrialny kompleks I łańcucha oddechowego, co może tłumaczyć jej zdolność do aktywowania komórkowego sensora energetycznego, kinazy białkowej zależnej od AMP (AMPK). Aktywacja AMPK podwyższa wrażliwość na insulinę oraz redukuje reakcje anaboliczne, jak lipogenezę i glukoneogenezę. Blokadę przez metforminę mitochondrialnego kompleksu I, zatem redukcję oddychania komórkowego, uważa się za istotną w podwyższeniu wrażliwości na radioterapię dla szeregu nowotworów, jak rak jelita grubego, rak płuc, rak piersi. W badaniach epidemiologicznych wykazano obniżoną śmiertelność pacjentów nowotworowych leczonych metforminą.

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 marca 2019 r.

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2019 r.

 

listy refundacyjne obowiązujące od 1-03-2019 r. do pobrania

Cholesterol − fakty w służbie nauki

Apel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Gwałtowne rozpowszechnianie się w przestrzeni publicznej niesprawdzonych lub wręcz błędnych informacji dotyczących patogenezy chorób serca i naczyń, w tym szczególnie rozwoju miażdżycy i występowania jej głównych powikłań, takich jak m.in. zawał serca i udar mózgu, skłoniło Polskie Towarzystwo Kardiologiczne do podjęcia aktywności, mających przeciwdziałać temu zjawisku. W trosce o zdrowie pacjentów i dostęp do rzetelnej, wiarygodnej i naukowo potwierdzonej informacji, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zdecydowało się zaapelować do wszystkich obywateli, a w sposób szczególny do przedstawicieli władz centralnych i lokalnych oraz wszystkich instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się opieką zdrowotną w Polsce i zainteresowanych stanem zdrowia Polaków.

Zagrożenie ciągłości leczenia adalimumabem pacjentów z ZZSK i ŁZS

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii z dn. 21.02.2019 r. dot. zagrożenia ciągłości leczenia adalimumabem pacjentów z ZZSK i ŁZS od 1 marca 2019 r.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii z zaniepokojeniem przyjmują negatywne rozstrzygnięcie wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za politykę lekową dot. dalszej refundacji leku Humira (adalimumab) u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK) i łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS) od 1 marca 2019 r.

Producenci informują
więcej »
reklama
Gabinet Prywatny

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku - polityka prywatności. Administratorem danych osobowych jest Medyk Sp. z o.o. 01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5/54 NIP 5260204920.
Prosimy kliknij w przycisk "OK", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez Medyk Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, portali i serwisów internetowych Medyk Sp. z o.o. (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach poprawy funkcjonalności naszych serwisów. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać zmieniając ustawienia swojej przeglądarce internetowej (pliki cookie) lub informując nas o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności, w której znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Pełny dostęp do zasobów strony internetowej możliwy jest po zalogowaniu, niektóre treści strony internetowej dostęne są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. W takim przypadku niezbędne jest podanie Swoich danych osobowych.
OK